Публічна оферта
Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу як договір, підписаний на папері.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину «YoFuture», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://yofuture.origami.ua/» (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Цей Договір визначає умови покупки будь-якої представленої продукції, в подальшому «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.
1.3. Договір є публічним згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом «усної угоди» та має належну юридичну силу.
2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
«Товар» - сайти, лендінги, інтернет-магазини, все, що можна придбати на сайті.;
«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
«Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на інтернет-сайті.
«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, а саме:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- сплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і наявний.
4.3. При відсутності Товару на складі Співробітник компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічним, відмовитися від даного Товару або анулювати Замовлення.
4.5. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі. Оформити Замовлення можна також за номером телефону, який вказаний на сайті Інтернет-магазину.
4.6. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1. Порядок всіх можливих видів оплати Замовлення позначений в розділі «Оплата / Доставка» на Інтернет-сайті Продавця.
5.2. Замовлення приймаються до виконання тільки після повної оплати Покупцем, за винятком вибору способу оплати «Готівкою при отриманні».
5.3. Покупцеві відправляється повідомлення про оплату Замовлення на електронну адресу або телефон, який був зазначений при оформленні Замовлення.
5.4. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. При оформленні Замовлення, Покупець повинен чітко вказати вимоги по його доставці. Один замовлення може бути оформлений на одну дату, час і адресу.
6.2. Доставка Замовлення Продавцем виконується за попереднім погодженням з Покупцем по телефону, який вказаний Покупцем в замовленні.
6.3. Разом з Замовленням Покупцеві надаються документи, що підтверджують покупку, згідно законодавства України.
6.4. Вартість доставки Замовлень позначена в розділі «Оплата / Доставка» на Інтернет-сайті Продавця.
6.5. Замовлення вважається виконаним в момент його отримання Покупцем або його довіреними особами.
7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
7.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
7.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
7.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару. При цьому Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п.
7.4. Покупець має право оформити лист з рекламацією, використовуючи форму зворотного зв'язку на сайті або за адресою електронної пошти info@computherm.com.ua, вказавши причину і надавши відповідні опис і аерофотознімки.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» і діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.
8.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
8.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.
9. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
9.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару.
9.2. Доставити Товар Покупцю відповідно до умов Замовлення.
9.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору. Гарантійні умови на кожен окремо взятий Товар описані в інструкції на Товар і на сайті Інтернет-магазину в розділі «Гарантія».
9.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем в разі порушення останнім п. 4.6 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.
10. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
10.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на сайті Інтернет-магазину.
10.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за зазначеним у них цінах.
10.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. В разі відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстрі і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет його цілісності і наявності зовнішніх пошкоджень.
10.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього упакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження Товару.
10.5. У разі передання Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упаковку Товару, - не пізніше 5 (п'яти) календарних днів, що настають за днем купівлі (одержання), сповістити Продавця про ці порушення.
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Продавець несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцеві.
11.3. Покупець або той, хто прийняв Товар в момент відсутності Покупця, несе всі ризики пов'язані з втратою чи пошкодженням Товару з моменту його прийому.
11.4. Продавець має право передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.
11.5. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.
11.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
12.2. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, (здійснення взаєморозрахунків не вважається порушенням), надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.
13.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності Договору в цілому.
13.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.
13.5. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього Договору неукладеним.
13.6. У разі виникнення претензій Покупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном +38 (067) 581-60-90 або заповнивши форму на сайті “https://yofuture.origami.ua/”
14. РЕКВІЗИТИ МАГАЗИНУ
ФОП Телушко Артем Дмитрович
Адреса: 10014, вулиця Басейна, 2А, Житомир, Житомирська область, Україна
Банк одержувача: Банк "ПриватБанк"
IBAN: UA103052990000026007026411431
ЄДРПОУ: 3908614131
Форма платника єдиного податку: Форма ІІ.